Privātuma politika

Privātuma noteikumi

Vispārīga informācija Directmarketing OU (turpmāk – Datu pārvaldnieks) ar šiem privātuma noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas datu kārtošanas nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldnieka pārvaldīto interneta mājaslapu www.bellalab.lv. Noteikumu noteiktie nosacījumi tiek piemēroti, katru reizi jums vēloties sasniegt mūsu nodrošināto saturu un/vai pakalpojumu neatkarīgi no tā, kādu ierīci izmantojat.

Datu pārvaldnieka rekvizīti:
Juridiskās personas nosaukums: Directmarketing OU
Juridiskās personas reģistrācijas numurs: 11727426
Juridiskā adrese: Narva mnt. 5, Tallinn Tālr. 660 130 12
E-pasts: info@directmarketing.lv
Uzraugošās iestādes: Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija.
Dati par datu pārvaldnieku tiek uzglabāti un glabāti Igaunijas Reģistru un informācijas sistēmu centrā.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs detalizēti pārskatītu Noteikumus, jo, katru reizi apmeklējot Datu pārvaldītājam piederošās interneta vietnes vai sociālo tīklu kontus, piekrītat nosacījumiem, kas aprakstīti šajos Noteikumos. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu vietnes/sociālo tīklu kontus, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldnieka vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētāju dati tiks apkopoti, ņemot vērā spēkā esošās Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek piemēroti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai mūsu apkopotie dati par vietņu un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem tiktu pasargāti no pazušanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Datu pārvaldnieka darbinieki ir rakstiski apņēmušies trešām pusēm neatklāt un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju, tostarp informāciju par vietņu apmeklētājiem.

Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas informācijas sniegšanas jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu juridisku aizbildņu piekrišana.

Noteikumos lietojamie jēdzieni ir saprotami tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Kādu informāciju par jums apkopojam?

Tieši jūsu sniegto informāciju, t.i., dzīvesvietu (adresi), uzvārdu, tālruņa numuru, vārdu; šī informācija tiek kārtota tiešās tirgvedības mērķiem. Datu glabāšanas termiņš ir 9 gadi no pēdējā kontakta datuma.

Sociālo un sabiedriskās domas pētījumu, aptauju veikšanas mērķiem tiek apkopots tālruņa numurs, kas tiek ģenerēts nejauši. Pēc sarunas tas tiek iznīcināts, lai īstenotu šo mērķi.

Informācija, kā izmantojāt mūsu vietnes.

Bez jūsu sniegtās informācijas apkopojam informāciju par to, kā izmantojat mūsu vietnes. Piemēram, varam apkopot tālāk norādīto informāciju.

 • Ierīces informāciju, t.i., IP adresi, operētājsistēmas versiju un ierīces, kuru izmantojat satura/preču sasniegšanai, parametrus.
 • Pieslēgšanās informāciju, t.i., jūsu sesijas izmantošanas laiku un ilgumu, meklēšanas vaicājumus, kurus ievadāt mūsu vietnēs, un jebkādu informāciju, ko uzglabā sīkfailos, kurus izmantojām jūsu ierīcē (sīkfailu politika ir redzama tālāk).
 • Atrašanās vietas informāciju, t.i., ierīces GPS signālu vai informāciju par tuvākajiem Wi-Fi pieejas punktiem un mobilo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums, jums izmantojot mūsu vietņu saturu.

Cita mūsu apkopotā informācija

Mēs arī varam apkopot informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietņu saturu, ko jūs izmantojat, ar jūsu piekrišanu. Mēs varam saņemt informāciju par jums no publiskiem vai komerciāliem avotiem (cik to atļauj spēkā esošie tiesību akti) vai saistīt to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pie tiem pieslēdzaties, piemēram, izmantojot Directmarketing kontu “Facebook” tīklā.

Kā mēs izmantojat jūsu informāciju?

Varam izmantot apkopoto informāciju tālāk norādītajiem mērķiem:

 • tiešā tirgvedība;*
 • sociālo, sabiedriskās domas pētījumu un aptauju īstenošana;*
 • organizēt bezmaksas loterijas, konkursus, spēles vai akcijas atbilstoši likumiem;*
 • citos veidos ar jūsu piekrišanu.*

*Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu kārtot jūsu datus iepriekš norādītiem, ar zvaigznīti atzīmētiem mērķiem. To varat izdarīt, zvanot vai atsūtot SMS datu aizsardzības inspektoram Remigijus Dindai: +37069963434, vai sūtot e-pastu ar rakstisku atteikumu: officer@directmarketing.lt uz datu pārvaldnieka norādīto adresi.

Apkopoto informāciju dažādu loteriju, konkursu, spēļu vai akciju laikā varam publiski izlikt „Directmarketing“ OU pārvaldītajās vietnēs un/vai sociālo tīklu kontos, piemēram, varam izlikt laimētāju vārdus, uzvārdus, dalībnieku konkursa darbus.

Kam mēs atklājam jūsu informāciju?

Mēs atklājam Jūsu informāciju tālāk minētajiem subjektiem:

 • Uzņēmumiem, kuriem sniedzam pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, piem., Latvijas Pasts, Ziemeļu iela 10, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1000.
 • Telemarket SIA, Valguma 4A-3, Rīga, LV–1048, Tālr.: 67611665 e-pasts: info@telemarketing.lv. Šo uzņēmumu iespēja lietot jūsu informāciju ir ierobežota; tie nevar šo informāciju izmantot citiem, ne pakalpojumu sniegšanas mums mērķiem.
 • Uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/spēles/akcijas, piemēram, reklāmas aģentūrām, tirgvedības aģentūrām. Šo uzņēmumu iespēja lietot jūsu informāciju ir ierobežota; tās nevar izmantot šo informāciju citiem, ne pakalpojumu sniegšanas mums mērķiem.
 • Citām pusēm, kad tas ir nepieciešams atbilstoši likumiem vai arī tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu sniedzamos sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

Gadījumi, kad mēs varam atklāt jūsu informāciju citām pusēm:

 • vēloties nepārkāpt likumus vai reaģējot uz obligātu tiesas procesa prasību (piem., saņemot likumisku nolēmumu vai kratīšanas orderi, vai kādu citu tiesas lēmumu);
 • vēloties apstiprināt savu darbību tiesiskumu;
 • varam atklāt jūsu informāciju saistītajai trešajai pusei sabiedrību apvienošanās, cesijas vai bankrota gadījumā;
 • citos gadījumos ar jūsu piekrišanu vai ar pamatotu jūsu pieprasījumu.

Ko mēs darām, lai pasargātu jūsu informāciju?

Uzstādām atbilstošus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai pasargātu informāciju, kuru apkopojam pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Tomēr neaizmirstiet, ka, lai arī mēs veicam atbilstošas darbības jūsu informācijas aizsardzībai, neviena vietne, internetā veicama darbība, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši.

Jūsu kā personas datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek kārtoti Datu pārvaldītāja darbībā, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu kārtošanu (tiesības zināt);
 • iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek kārtoti (tiesības iepazīties);
 • pieprasīt labot vai, ņemot vērā personas datu kārtošanas mērķus, papildināt personas datus (tiesības izlabot);
 • savus datus iznīcināt vai apturēt savu datu kārtošanas darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “būt aizmirstam”);
 • ir tiesības pieprasīt, lai personu Datu pārvaldnieks kārtotu personas datus tikai tad, ja ir kāds tiesisks pamats (tiesības ierobežot);
 • ir tiesības uz datu pārvietošanu (tiesības pārvietot).

Datu pārvaldnieks var neradīt datu subjektiem apstākļus īstenot iepriekš minētās tiesības, ja likumos noteiktajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevencija, izmeklēšana vai noteikšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību nodrošināšana.

Trešo pušu vietnes, pakalpojumi un produkti mūsu vietnēs

Datu pārvaldītāja interneta vietnē(-s) vai sociālo tīklu kontos var būt trešo pušu reklāmjoslas, norādes uz to vietnēm vai pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldītājs nekontrolē. Datu pārvaldnieks neatbild par informācijas, kuru apkopoja trešās puses, drošību un privātumu. Jums ir jābūt uzmanīgiem un jāizlasa privātuma noteikumi, kurus piemēro trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, ko izmantojat.

Sazinieties ar mums

Ja pamanījāt šo PN neatbilsmi, drošības caurumu mūsu interneta vietnēs vai jums ir citi jautājumi, lūdzu, vērsieties pie mums Jums ērtā veidā:

Pa pastu: Directmarketing OU
Juridiskā adrese: Narva mnt. 5, Tallinn, Igaunija.
Tālr. 660 130 12
E-pasts: info@directmarketing.lv

Datu aizsardzības inspektors: Remigijus Dinda, tālr. +370 699 63434, e-pasts: officer@directmarketing.lt

Beigu noteikumi

Šie noteikumi tiek pārskatīti ne retāk kā reizi divos gados. Atjauninot Noteikumus, informēsim Jūs par pēc mūsu ieskatiem būtiskām izmaiņām, izziņojot par to konkrētajā vietnē(-ēs) vai sociālo tīklu kontos. Ja pieslēgsieties vai izmantosiet mūsu nodrošināto saturu un/vai pakalpojumus pēc tāda paziņojuma sniegšanas, uzskatīsim, ka Jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas norādītas atjauninājumā. Jaunākā Noteikumu versija parasti ir atrodama šeit: www.bellalab.lv.

Dokuments ir apstiprināts 2018. gada 24. maijā ar vadītāja rīkojumu Nr. 2018/5-1

Pēdējo reizi Noteikumi pārskatīti 2018. gada 24. maijā.

Prašau pirma pasirinkti prekes
Prašau įvesti kiekį
Paieška laikinai išjungta